Besøk oss på Facebook eller Instagram        
                                                                                                             - ein leiken og kreativ  kvardag!


NYE FAG 17/18

Hip-hop frå 3. trinn
Ballett frå 1. trinn
Musikkleik frå 3 år
Yoga Basic
Yoga Ashtanga Flow
Yoga UNG

Velkommen til nytt semester! 

Oppstart veke 35.

Felles møte for føresette onsdag 23/8 kl. 18.00-19.30
TILBOD 17/18

Søknadsfrist til kulturskulen var 10. juni. Du kan framleis registrere deg som søkar på alle fag og stå på venteliste. Me tar opp elevar fortløpande fram til skulestart på alle ledige kurs. 


EKSISTERANDE elevar

NYE elevar