Oppstart av vårterminen 2021

All undervisning startar i veke 3. Følg med på epost for informasjon frå faglærar! Det er framleis ledige plassar på enkelte fag, for påmelding trykk på SpeedAdmin øvst til høgre, og du blir sendt vidare til søknadsportalen vår. Der kan du logge deg inn eller opprette ny brukar. Under finn de informasjon knytt til smittevern…

Read More

ÅLeine saman

Kultursektoren i Ål kommune har i samband med koronapandemien gått saman om å lage ei nettside med informasjon, underhaldning og tips til aktivitetar. Nettet flaumar heldigvis over av ulike tilbod i desse dagar, men me håpar at våre sambygdingar vil setje pris på å sjå kjende fjes, og på å la seg aktivisere, glede og…

Read More