Oppstartsmøte

Velkommen til oppstartsmøte tysdag 23. august kl 19.30-21.00 på Sprang, Ål kulturhus.   Her får de viktig informasjon om semesteret, undervisninga, presentasjon av årets lærarar, og nytt SU (samarbeidsutval for kulturskulen) skal stemmast fram. Det blir også underhaldning av elevar og lærarar. Vel møtt

Read More

Sommarfestival 12. juni

Under Sommarfesten i år har me tre arenaer for framsyning: Storesalen, Sprang og Utescene på framsida av Ål kulturhus.   I oversikta sendt ut på e-post ser du kva for ei scene du skal vera med på, og når du skal møte til generalprøve og framsyning. Merk at nokon er med fleire stader! Snakk med faglærar…

Read More

Kaleidoskop 5. desember. Danseframsyning!

Hugsar du kjensla av å sjå inn i kaleidoskopet for fyrste gong som liten? Korleis mønstra endra seg og ljoset fekk alt til å skine? Opplevinga var aldri lik og det var stadig meir å oppdage. Slik som dansen er eit univers som gjev oss høve til å utforske og stadig finne fleire skattar.Bli med…

Read More

Ljos i mørket 28. november

Velkomen til akustisk konsert kl. 14.00 og ein plugga kl. 18.00. Jan Erik Vold spør: «Skal jeg sy hull på mørket for deg?» Denne fyrste sundagen i advent skal mange av oss stå ute i kulda, inntulla i store skjerf, med varme vottar og blanke blikk – klare for å møte tindrande forventningar og kjensler…

Read More

Sommarfestival 7.-9. juni

Ein redusert- men likevell, det blir sommarfestival på kulturskulen i år også. (Kulturmagi og danseframsyning er diverre avlyst.) PROGRAM: ALT ER INNE PÅ SPRANG Måndag: Teater med DUS (Den Unge Scene) fordjupningstilbod teater med framsyninga Usynleg, Sprang 19.00 https://aal.kulturhus.no/usynleg-w2bfz74/ Tysdag: Akustisk konsert 16.30 https://aal.kulturhus.no/sommarfestival-al-kulturskule-na5y3dj/ Folkemusikk-konsert 18.00 https://aal.kulturhus.no/sommarfestival-folkemusikk-konsert-n5q3yj/ og solokonsert flygel, Sprang 20.00 med Solveig Bråten…

Read More

Bygdepride Love is Ål

Ål kulturskule arrangerer bygdepride. Ål is LOVE! 9. juni, om alt går etter planen, vil historias fyrste pride-markering bli gjennomført i dalen. Ål kulturskule vil med dette gjere det vesle samfunnet vårt endå rausare og meir inkluderande. Men dette er ikkje eit standpunkt vi står for åleine. Saman med oss er til no viktige aktørar…

Read More

Covid-19

Under finn de informasjon knytt til smittevern og beredskap i samband med covid-19 pandemien: Ta kontakt med oss på epost: kulturskulen@aal.kommune.no dersom de har spørsmål eller treng hjelp med SpeedAdmin.

Read More

ÅLeine saman

Kultursektoren i Ål kommune har i samband med koronapandemien gått saman om å lage ei nettside med informasjon, underhaldning og tips til aktivitetar. Nettet flaumar heldigvis over av ulike tilbod i desse dagar, men me håpar at våre sambygdingar vil setje pris på å sjå kjende fjes, og på å la seg aktivisere, glede og…

Read More