Kunst

KUNST Kunst er det man ikkje kan. Viss man kunne, var det jo ingen kunst. Lærar: Gunnveig Nerol Alder: 5.-10.trinn Tid: 17.30-18.45 Sted: Ål Ungdomsskule       Fagplan Kunst Alle menneske er fødde med grunnleggjande evne og vilje til å uttrykkje seg visuelt. Verkelegheita set få grenser for fantasien og førestellingsevna hos barn. Det… Read More