YOGA

“Practice and all is coming.”

Ål kulturskule har tre sertifiserte instruktører i yoga og har timane våre i i flotte lokaler på Ål kulturhus. Yoga er ei moderne treningsform som gir deg reiskap som styrker sjølvkjensla og kan hjelpe deg til å slappe av og auke fokus. Samstundes er det bra trening for mellom anna styrke og fleksibilitet. Og det er veldig, veldig moro! Det heilskaplege perspektivet og dei positive effektane har gjort yoga veldig populær dei siste åra, og i kulturskula har me eit yogamiljø i vekst.

 

A S H T A N G A Yoga Flow Fra 18 år.

Lærar: Iris Almås Tangeraas

Mandager 19.00-20.30

Ein leiken yogatime som tek utgangspunkt i primary series i Ashtanga yoga og som også leikar med andre yogastiler.

Vi skal finne ein god yogapraksis som kan hjelpe oss og utnytte potensialet vårt; både fysisk og psykisk. Gjennom yogapraksisen med korrekt pust, stillingar (asana) og drishti (dei stadane vi festar blikket), kan vi kontrollere sansane våre meir og kanskje skape ein djupare forståing av oss sjølv. Gjennom jamleg, dedikert og hengiven praksis, skapar vi stødighet og balanse i kropp og sinn.

L U – J O N G – Mindfulness i rørsle!

Lærar: Siv Sylvarnes

Tid. Tysdagar kl: 17.30-19.00

Yoga med øvelsar frå tibetansk medisin. For vaksne.

– øvelsar for musklar og ledd

– øvelsar for indre organ

– øvelsar mot lidingar

– Førebyggande og rehabiliterande tilbod med fokus på livskvalitet.

– Få økt fokus på ein rolig og balansert måte.

 

V I N Y A S A FLOW: Fra 16 år

Lærar: Hilde Mesics Kleven

Tid: Onsdagar kl. 18.00-19.30

I Vinyasa yoga brukar me heile kroppen, og jobbar med styrke, fleksibilitet og uthaldne. Me arbeidar med fokus, medvit og tilstedeværelse. Vinyasa er ein oppløftande yogaform som skapar ei kjensle av letthet og klarheit i både kropp og sinn.
Vinyasa er ein dynamisk praksis som koplar medviten pust med rørsle.
I klassen opprettheldt du medvit og fokus på pusten medan du går gjennom ei rekkje stillingar, du aukar blodsirkulasjonen, styrkar og tøyer musklar spesielt i rygg, mage, bein og armar. Sekvensen av stillingane kan vere ulike frå klasse til klasse. Timen vert avslutta med ein god avspenningsdel. Du kan forvente å føle deg meir balansert og styrka når du går ut frå timen

RESTORATIVE YIN YOGA:

Lærar: Hilde Mesics Kleven

Tid:  Onsdagar 19.30-20.45

YIN RESTORATIVE

Dette vert ein terapeutisk time med både ISHTA Yin yoga og Mindful Restorative yoga, der vi gjennom aktive og passive øvingar jobbar med nervesystemet i kroppen. Alle øvingar vert tilpassa kvar enkelt slik at du kan møta ytterpunktet dine i yin-delen av timen, medan dei restorative stillingane skal gje kroppen full avspenning.

I ISHTA Yin yoga søkjer vi etter spenningar i kropp og sinn med rolege rørsler og enkle øvingar som ofte vert halde over lengre tid. Med ei individuell tilnærming brukar vi ulike verktøy for å frigjera spenningane i bindevevet til kroppen for å skapa mobilitet og sirkulasjon. Vi har alle utfordringane våre og avgrensingar, men òg store moglegheiter!

Mindful Restorative yoga er ei aktiv form for kvile og restitusjon. Målet er å skapa balanse og ro i både kropp og sinn. Her brukar vi enkle pusteøvelsar og mindfulnessteknikker for å halda ved like og rehabilitera kroppen. Utstyr som puter, klossar, teppe og stroppar brukast for å støtta kroppen til å oppnå full avspenning i yogastillingane, slik at nervesystemet oppnår tilstandar ein elles berre kan oppnå under djup søvn.

Denne timen på 75 minutt passar for alle og vil gje deg ei oppleving av indre ro, balanse og sjølvrefleksjon. Timen kan vera eit supert komplement til ein meir “yang” orientert praksis. (Ashtanga og Vinyasa klassen vår.)

 
 

HUGSELISTE FOR TING EIN TRENG PÅ YOGATIME:

– Yogamatte

– Treningsbukse og t-skjorte/singlet   (vi trenar berføtt)

– Hårstrikk og kliper, for dei som har hår som dett ned i andletet.

– Handduk

Valfritt:

– Vassflaske

– Sjal eller ekstra genser til å ta på i avspenninga til slutt.

– Notatbok og noko å skrive med

KJØP AV YOGAMATTE:

Yoga er heldigvis ein av dei minst utstyrskrevjande fysiske aktivitetane ein kan drive med. Det seies at ein berre treng ein hjerne, ein kropp og ei matte. Altså, her gjeld det å velgje rett matte. Hugs at om ein behandlar matta fint kan den vare i minst 10-20 år. Det er kjedeleg å slite på timen med ei matte som ikkje er optimal. Det selges nokre matter til 200-300 kr, men desse anbefalast ikkje. Av hygieniske årsaker vil vi at alle skal ha si personlege matte, men du kan også låne av oss. Som det meste anna, er det slik at ein ofte får det ein betalar for.

Fagplan

YOGA

Velkomen til yoga-kurs der du kan fokusere på ditt indre og væra tilstades i eigen kropp. Dette er yoga-timer som passar for alle!

Yoga er ein ettertrakta treningsform som har sin opprinnelse fleire tusen år tilbake i India. Det er ei effektiv form for trening, som gjev deg auka kropps-bevisstgjering, løyser opp spenning, gjev styrke, smidigskap, energi og eit roleg sinn. Det komplette perspektivet og sin positive effekt har gjort yoga meir og meir populær dei siste årane.

Yoga passar for alle aldre, om ein er sjuk eller frisk, og ein treng ikkje væra mjuk for og starte med yoga. Yoga handlar like  mykje om pusteteknikk, som og skulle væra sterk og mjuk. Det er viktig å lære og væra tilstades i eigen kropp. Ein treng ingen forkunnskapar, kun ei yogamatte, treningsklær og eit åpent sinn.

Me tilbyr undervisning i yoga for damer og menn, frå 16 år og oppover.

Ashtanga Yoga

Eit av kjennetega på Ashtanga Yoga er at rørslene er satt i eit system som gjev optimal effekt av treninga. I tillegg er yogatimen lagt opp til mykje bevegelse, slik at ein held flyten i timane og blir god og sveitt.

Kombinasjonane av desse kan gje ein meditativ følelse i bevegelsane,  som kan gjev deg indre ro og styrke.

Dette systemet vart utforma av Sri K. Pattabhi Jois i India.

Ein bestemt pusteteknikk gjev ei djup innverknad på kropp og sinn. Yoga handler om å væra i balanse med seg sjølv, å oppleva harmoni, ro og velvære. Kort oppsummert:  ha det bra med seg sjølv.

Målet med yoga er å bevara denna følelsen ikkje berre når ein trenar, men også ellers i livet. Hovedfokus når ein trenar yoga er å oppleva, å være tilstades i bevegelse og pust, i staden for å skulle prestere.

Dei fysiske øvelsane trenar kroppen, men like så mykje er dei eit verktøy for å utforske og utvikle sitt eige potensiale både fysisk og mentalt.

Yoga for born  (ikkje på timeplanen 2018/19)

Barn og unge i dag veks opp med mange flere impulsar enn tidlegare. Dei skal heile tida væra online og tilgjengeleg i informasjonssamfunnet. Yoga og meditasjon gjer at ein kjem i kontakt med seg sjølv og sin indre styrke. Timane er basert på leik, konsentrasjon og samhold. Eit yogakurs spesielt tilrettelagt for barn frå 4. til 6. trinn.

Timane er leikne og fylde av historiar og musikk, yogastillingar og sekvensar. Me har fokus på pust, meditasjon og avspenningsøvelsa. Kvar time blir avslutta med herleg avspenning. Yoga er ein aktivitet utan fokus på prestasjon, men jobbing mot positiv tenkning som skal styrke barnas sjølvtillit. Yoga kan fremme barnas balanse, styrke og motorikk og trenar opp evna til å konsentrere seg og slappe av. Barnet treng ikkje å ha tidligare kjennskap til yoga for å kunne være med på kurset.

Yoga for ungdom (ikkje på timeplanen 2018/19)

Yoga er ei komplett treningsform som fokusera på samanhengen mellom pust og bevegelse. Yoga kan gjera deg sterkere og meir fleksibel, både fysisk og mentalt. Yoga gjev auka konsentrasjon og større utholdenheit og meir energi! Pusteøvelsar og avspenning har ein beroligende effekt, og gjer det enklare å takle kvardagens krav og stress.

Yoga er moro og utfordrande og gjev eit godt grunnlag for eit liv med styrke, pust og fleksibilitet!

 

Me tilbyr også kurs til barnehagar og skuler!

Om instruktørane:

Siv Sylvarnes er tidligare eigar av “Kropp og Helse” ​Har ein lang bakgrunn fra behandling, trening og psykisk helse.  Ho har gjennomført sertifiseringsprogram ved Nantgen Menlang International. Grunnlagt av Mester Tulku Lobsang. Ho er tidligare instruktør i Somatisk yoga v/Janniche Wiel – Oslo yoga. Siv har eit holistisk syn på trening og gjennom Tibetansk Yoga samlar ho det heile. Ho underviser med varme, innsikt og heilhetleg syn på menneske.

Iris Almås Tangeraas er utdanna dansepedagog og har fleire kurs i pilates og yoga.  Ho vart sertifisert Asthanga Yoga lærar hos meistar Alexander Medin på Puro Yoga i Oslo våren 2017. Iris har lang erfaring med undervisning og hennar timer kjennetegnes med energi, flyt og intensitet.