Folkemusikk

Folkemusikk Bli ein forvaltar av vår kulturarv! Immateriell kulturarv er levende tradisjonar og tradisjonell kunnskap som blir overført mellom folk. Kunnskapen blir praktisert og vidareført gjennom kreative uttrykksformer som språk, handverk, mattradisjonar, munnlege fortellingar og musikk og dans. Immateriell kulturarv er særleg sårbar, og for at denne arven ikkje skal forsvinne ble UNESCOs konvensjon om… Read More