Folkemusikk

Bli ein forvaltar av vår kulturarv!

Immateriell kulturarv er levende tradisjonar og tradisjonell kunnskap som blir overført mellom folk. Kunnskapen blir praktisert og vidareført gjennom kreative uttrykksformer som språk, handverk, mattradisjonar, munnlege fortellingar og musikk og dans.
Immateriell kulturarv er særleg sårbar, og for at denne arven ikkje skal forsvinne ble UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven vedtatt i 2003.  Ål kulturskule ynskjer å ta ei større rolle for å bevare, fremme og vidareføre folkemusikk som kulturuttrykk. Vi skal skuleåret 2023-24 samarbeide med Ål spele og dansarlag, miljøet på Hugnadheim, Folkemusikkveka og Ung musikk.

Vi tilbyr undervisning på:

Hardingfele

Kveding

Toradar