KUNST

Kunst er det man ikkje kan. Viss man kunne, var det jo ingen kunst.

Lærar: Camilla Jenssen

Alder: 5.-10.trinn

Tid: 17.30-18.45

Sted: Ål Ungdomsskule

 

 

 

Fagplan Kunst

Alle menneske er fødde med grunnleggjande evne og vilje til å uttrykkje seg visuelt. Verkelegheita set få grenser for fantasien og førestellingsevna hos barn. Det er eit viktig mål å halde ved like og utvikle denne ibuande skapargleda.

Visuell kunst tilhøyrer det store kulturfellesskapet samtidig som det representerer eit individuelt og personleg uttrykk for det å vere menneske i ei gitt tid. I ting, mønster og materialbruk kan vi lese korleis kulturar har utvikla seg.

Verdsarven og kulturarven viser dette, dei er globale berarar av dynamikken mellom skaping og gjenskaping. Gjennom å dele og samarbeide vil barn og unge få tilgang til det viktige danningsprosjektet som opplæring i visuell kunst k

Om faget

I veksling mellom teori og praksis , inntrykk og uttrykk, utgjer faget ei kjelde til kunnskap, problemløysing, skaparglede og praktisk virke. Komponentane kunst og formkultur, form, farge og komposisjon, materiale, reiskapar og teknikkar dannar ein heilheit og skal inngå i alt arbeid med faget.

Gjennom arbeidet med visuell kunst skal elevane:

• utvikle uttrykksevne, formsans og kunstfaglege ferdigheiter

• utvikle den ibuande skapargleda og oppleve meistring

• utvide perspektivet sitt og kulturforståinga si gjennom utforsking av fortid, nåtid og framtid

• utvikle evne til kommunikasjon, analyse og refleksjon i eit lærings- og arbeidsfellesskap

• få høve til fordjuping som kan danne grunnlag for høgare utdanning i visuell kunst

• bli ressurspersonar som bidrar til eit levande lokalmiljø

Læringsmål 

• har grunnleggjande materialkunnskap og meistrar utvalde teknikkar

• opplever skaparglede og fagleg utvikling

• lærer gjennom leik, utforsking, eksperimentering og refleksjon

• har utvikla nysgjerrigheit og eit merksamt blikk

• har kjennskap til kunst og kunsthandverk, inkludert arbeid med lokalt tilsnitt

• har tatt del i kreative prosessar saman med andre elevar

• har deltatt med arbeida sine på ein relevant visningsarena • er del av eit levande lokalmiljø og medverkar til å skape felles lokal identitet og livsglede

 

NYTT KURS skoleåret 2021-2022:

SØM OG DESIGN

For: elever som går på ungdomsskolen og for 1.klasse vgs.
Lærer: Camilla Kristin Jenssen
Har du lyst til å sy egne klær, drive med re-design av klær? Har du sett «Det store Symesterskapet» og kjent det klø i fingrene etter å sy selv? Fått med deg fokuset i media om alt det spennende du kan gjøre med re-design av egne klær? Kanskje du følger noen spennende Instagram -kontoer som inspirerer til omsøm/ re-design? Drømt om å sy eget antrekk til juleballet? Drømt om å fikse på klærne dine for å få mer unike plagg? Synes det er spennende med kostymer? Lære deg å sy rett og slett? Da er dette noe for deg:
For Camilla har svennebrev i Kjole- og draktsøm, og har SÅ lyst til å ha med akkurat deg en kveld i uka og sy sammen! Så går du på ungdomsskolen eller på videregående og har lyst til å lære å sy, få hjelp med egne syprosjekter, lære deg ordentlig med symaskin, får veiledning, tips, og triks om hvordan man syr så det blir proffe fine resultat- da håper jeg du benytter deg av muligheten nå og melder deg på! Vi har plass til en fin liten gjeng, så her er det bare å være rask!
Blir opplæring av:
hvordan bruke symaskin,
hvordan sy egne plagg fra start til slutt;
hvordan bruke mønster; overføring på stoff, trådretning av stoff osv.
hvordan endre på mønster, hvordan tegne av mønster fra plagg du allerede har.
hvordan få til re-design; enkle endringer av eksisterende plagg, søm av nye plagg ut ifra gamle plagg, duker, og andre stoffer du har liggende. Se mulighetene som ligger i gamle skatter til å bli nye skatter!
Og alt vi får plass til med den tida vi har! Jeg tilpasser ut ifra hva du har lyst til!