Digital Musikkproduksjon

Leik og kreativitet!
Alder: frå 5. trinn
Lærar: Audun Sporsheim
Stad: Musikkvarkstaden på Ål kulturhus
Tid: Måndagar 15.30-16.15 og 16.30-17.15
Kjenner du til Kygo, høyrer du på Daft Punk? Digger du musikk og digger du data? Går du med for mange beats og riff i hovudet, som må ut? Hjå oss får du ei grunnleggande innføring i å produsere musikk ved bruk av Garageband (mac) og Audiacity (pc). Elevane blir inndelt i gruppe etter alder.

Gjennom arbeidet med musikk skal elevane

• oppnå gode ferdigheiter på instrumentet sitt, på alle nivå og ut frå ambisjonsnivå

• oppleve meistringsglede og positiv sjølvutvikling

• utvikle seg til sjølvstendige utøvarar som har glede av musikk livet gjennom

• bli aktive lyttarar med eit nært forhold til musikk

• utvikle evna til samspel og samarbeid

• få høve til fordjuping som kan danne grunnlag for vidaregåande og høgare utdanning i musikk

• bli ressurspersonar som bidrar til eit levande kulturliv