KulturMagi

Kulturmagi er eit kunstnerisk samarbeidsprosjekt som i hovudsak skal tilby aktivitet kvar veke og resultere i ei open framsyning på Ål kulturhus våren 2021. Elevane skal få prøve seg på teater, dans, historieforteljing, song og musikk.

Born og ungdom frå heile verda kjem til den vesle kommunen vår. Mange er kome hit som flyktningar og asylsøkjarar, nokon er vakse opp her med framandspråklege foreldre. Kulturskulen har eit stort ansvar for å legge til rette for ein «kulturskule for alle» og med dette prosjektet er vi eit steg i riktig retning.

I KULTURMAGI blir alle invitert til å gi av seg sjølv. Alle har noko å dele, alle skal kjenne seg som ein superressurs i prosjektet!

Kulturmagi har vennskap og tilhøyre som hovudmål❤️

 

Øvingar kvar tysdag, gruppene blir delt opp etter alder.

 

Kulturmagi står på scena våren 2021. Er du ein av dei?