OM KULTURSKULA‎ > ‎

PRISAR
Prisar i kulturskulen 2016 /2017  
 

Prisane vert indeksregulert med 3 % kvart år. 
Kommunestyret fastset satsane for kulturskula.


                                                 Pris pr. år  

Heil plass:                               kr. 3090,- pr. elev

Sysken eller fleire plassar (gjeld berre på individualundervisninga) : Rabatt kr.   -900,- pr. sysken 

Gruppeundervisning:              kr. 2265,- pr. elev

Gruppeundervisning vaksne:     kr. 3000,- pr. elev

Materiell:
Kunstskulen: kr. 415,- pr. semester

Vaksne:
Yoga og dans for vaksne er satt til 3000kr for ett år. (1500 kr pr. semester.)

Si fra seg elevplass:
Påmeldinga er bindande for heile skuleåret.
Dersom ein elev ønskjer å slutte til jul, må skulen ha skrifteleg melding om dette innan 10. desember, og 1.august for haustterminen.
Elevavgifta blir sendt ut to gonger i skuleåret (vår og haust), og elevar som sluttar midt i eit semester, kan ikkje rekne med redusert elevavgift.
Faktureringa skjer i nov/des og juni/juli.