OM KULTURSKULA‎ > ‎

PRISAR
Prisar i kulturskulen 2017 /2018  
 

Prisane vert indeksregulert med 3 % kvart år. 
Kommunestyret fastset satsane for kulturskula.


                                                 Pris pr. år  

Heil plass:                               kr. 3201,- pr. elev

Sysken eller fleire plassar (gjeld berre på individualundervisninga) : Rabatt kr. 958 sysken. 

Gruppeundervisning:              kr. 2346,- pr. elev

Gruppeundervisning vaksne:     kr. 3400,- pr. elev

Materiell:
Kunstskulen: kr. 415,- pr. semester

Vaksne:
Yoga og dans for vaksne er satt til 3400 kr for ett år. (1700 kr pr. semester.)

Si fra seg elevplass:
Påmeldinga er bindande for heile skuleåret.
Dersom ein elev ønskjer å slutte til jul, må skulen ha skrifteleg melding om dette innan 10. desember, og 1.august for haustterminen.
Elevavgifta blir sendt ut to gonger i skuleåret (vår og haust), og elevar som sluttar midt i eit semester, kan ikkje rekne med redusert elevavgift.
Faktureringa skjer i nov/des og juni/juli.