Oppstart av vårterminen 2021

All undervisning startar i veke 3. Følg med på epost for informasjon frå faglærar!

Det er framleis ledige plassar på enkelte fag, for påmelding trykk på SpeedAdmin øvst til høgre, og du blir sendt vidare til søknadsportalen vår. Der kan du logge deg inn eller opprette ny brukar.

Under finn de informasjon knytt til smittevern og beredskap i samband med covid-19 pandemien:

Ta kontakt med oss på epost: kulturskulen@aal.kommune.no dersom de har spørsmål eller treng hjelp med SpeedAdmin.

Comments are closed