Våren i kulturskulen

Viktige datoar neste skuleår:

UKM lokalmønstring 2019

Arrangør: Ål kulturhus
Tid: Laurdag 9. februar 2019

Lokalmønstring for Ål

På UKM (Ung Kultur Møtes) i Ål kulturhus får dei unge, lovande utøvarane våre vise fram alle sine kunster.
På scena finn du barn og ungdom mellom 10 og 20 år, og i foajeområdet blir det synt fram kunst i alle variantar. På UKM kan nemleg ungdom delta med ALT

Jegertimen

Billett: Ål kulturhus
Tid: Sundag 10. mars

DUS – Den unge scenen er eit landsdekkjande prosjekt som jobbar for å heve nivået på ungdomsteater i Noreg. DUS bestiller og utviklar sceniske tekstar og konsept for ungdom som blir framført av ungdom i alderen 13 til 19 år. Ca 80 ungdomsgrupper fordelt over heile landet lagar framsyningar av tekstane i kvar runde. Det blir arrangert festivalar i alle deltakande regionar og ein landsdekkande festival på Det Norske Teatret i Oslo. Teaterelevar frå Hol kulturskule, Hemsedal kulturskule og Ål kulturskule står på scena på Brageteateret på Union scene i Drammen 16. og 17. april, men fyrst blir det premiere på Ål kulturhus!

Gleding v/Siri Abrahamsen

Billett: Ål kulturhus
Tid: Torsdag 14. mars

Oppvekstsektoren i Ål kommune ynskjer velkomen til eit inspirerande foredrag med

Siri Abrahamsen og prosjektet GLEDING!

Eit godt oppvekstmiljø i heim, skule og fritid er heilt sentralt for at born skal vekse opp og bli velfungerande vaksne med god psykisk helse og sunne relasjonar. Me vil at alle i Ål skal arbeide saman for å sikre god livskvalitet for alle, og me har invitert Siri Abrahamsen, samfunnsengasjert foredragshaldar og forfattar av blant anna boka Gleding. Me ber alle inn til eit utvida foreldremøte om GLEDING som handlar om det aller viktigaste; korleis vi har det saman.

Musical Highlights

Billett: Ål kulturhus
Tid: 6 og 7. mai kl. 18.00

Les Miserables, Fiddler on the roof, The Wizard of Oz… Ål kulturskule tek høgdepunkta frå alle dei kjende musikalane til kulturhuset!

Sidan hausten 2018 har dansarar, musikarar og songarar gjort djupdykk i musikalar mest kjend frå dei store scenene i London og New York. Dei byr blant anna på nummer frå Cats, Annie, My fair Lady, Evita og den eviggrønne balladen «Villan sky». Her blir det smil, tårer og latter over ein låg sko, idet kulturskulen kastar seg ut i ein sjanger som appellerer til dei store kjenslene i oss.

Sommarfest v/Ål kulturskule

Billett: Ål kulturhus
Tid: Onsdag 5. juni

Velkomen til sommarfest på Ål kulturhus!

Ål kulturskule gjentek fjorårets suksess og samlar små og store, elevar og publikum, til ein allsidig sommarfest på Ål kulturhus. Me har stor glede av song og musikk, dans og teater, kunst, yoga og komponering her i Ål, og mange talent finn utgangspunktet sitt i kulturskulen. Me vil gjerne vise fram heile breidda i kulturskulen og ynskjer deg hjarteleg velkomen til å dele ettermiddagen med oss.

Det blir matservering frå kl. 15.00, så middagen kan me dele på langbord i finveret.

Kafé TID og innvandrartenesta står for matservering denne dagen, Ved inngangen kan du kjøpe matbongar, og der byter du også kjøpte billettar til festivalband, som gjev tilgang til alle arrangement heile kvelden.

Arrangementet varer frå 15.00 til 21.00

Comments are closed